Statistik

Folketinget vedtog ved lov nr. 332 af 18. maj 2005, at oplysningspligten for uddannelsesinstitutionerne i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed blev udvidet til at omfatte elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 4. Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de bl.a. vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen.

For at sikre sammenlignelighed mellem uddannelser og uddannelsesinstitutioner og for at lette institutionens arbejde fremgår det af loven, at ministeriet vil stille oplysningerne til rådighed for uddannelsesinstitutionen. Institutionen skal ved link henvise til oplysningerne på ministeriets hjemmeside.

Du kan danne en samlet rapport over de obligatoriske indikatorer (prøvekarkaterer, karakterfordeling, overgangsfrekvens til anden uddannelse samt socioøkonomisk reference) ved at klikke HER.

Du finder nemmest tallene for VGI ved at starte med at vælge Norddjurs Kommune og derefter "Efterskoler" under skoletype.
 

 

2018 Bang-Vester