Fællesskab

Morgensang

På VGI starter vi dagen med morgensang. Hos os er morgensangen med til at få skabt en fællesskabsfølelse lige fra dagens start. Vi vil gerne, at eleverne oplever glæden ved at synge og er med til at fastholde den kulturelle arv.
Efter den første morgensang, hvor en af vores dygtige musiklærere spille til, holder en af vores ansatte et oplæg. Oplæggende kan være alt fra en personlig oplevelse, et fagligt input, ”gode råd”, nyheder, en musikoplevelse og meget mere.
Inden der bliver givet beskeder om dagen, synger vi afslutningsvis en sang igen. Sangene kommer primært fra højskolesangbogen eller DGI sangbogen.
 
 

Familiegruppemøde

Her på VGI holdes der ugentlige familiegruppemøder, hvor der hver gang er lavet en dagsorden. Mange at de temaer der snakkes om på familiegruppemøderne, omhandler trivslen i gruppen, for den enkelte og for fællesskabet på skolen. Ligeledes afholdes der løbende bogruppemøder, som er med til at skabe tryghed for eleverne på det område de bor på. Der afholdes også værelsesmøder efter behov, da det er meget forskelligt, om der er behov for støtte og opfølgende snakke. Vi vægter højt, at eleverne skal kunne føle sig trygge på værelset og på det område de bor på, da det ofte er her de kan finde ro og har mulighed for at samle ny energi.
 
 

Løb

Der er obligatorisk løb én gang om ugen. Vi løber på niveaudelte hold, med en lærer på hver hold. Distancerne varierer i længde (fra 3-12 km) og eleverne introduceres til forskellige træningsmetoder. Formålet med løb er, at opbygge gode motionsvaner og lære om løbeteknik, åndedræt og konditionstræning og på denne måde komme i bedre form. Dertil ønsker vi, at eleverne oplever glæden ved at komme ud i den friske luft, også når det regner og blæser. Vi vil gerne optræne elevernes vilje og modstandskraft, og forlange noget af dem, således at gymnastikken ikke står alene med den obligatoriske del.
 

Fællestime

½ time om ugen har forstanderen fællestime for alle elever i foredragssalen. Det foregår i en vekselvirkning mellem forstander og elever. Der tages udgangspunkt i aktuelle udfordringer på skolen, for at være på forkant med tingene og for at efterbearbejde aktuelle sager. Der gives fælles beskeder om generelle ting på skolen og et overblik over den kommende uges program. Aktuelle samfundsemner tages også op til kort debat.

Fortælletime/Update

En gang om ugen har alle elever fortælletime/Update. Der fortælles med udgangspunkt i litteraturen, i historien (Danmarks- og verdenshistorien), i mytologien (den nordiske, den græske, den jødiske), samt i andre kunstarter.
Derudover kan fortællingen også tage afsæt fra eget liv og oplevelse.
I løbet af året vil der også være fortællestimer om kost, motion og sundhed. 
I Update fortælles og perspektiveres på aktuelle nyheder i ind- og udland, så eleverne kan følge lidt med i, hvad der sker uden for vores "osteklokke", og så de får større indsigt i, at vi alle er en del af noget større.
 

Obligatorisk aftenarrangement

Et par gange om måneden afholder vi et obligatorisk aftenarrangement, hvor vi samles i foredragssalen.  Vi forsøger at være bredde i indholdet, så eleverne møder mange forskellige mennesker, og på den måde forhåbentlig opnår en forståelse for menneskers forskellige livsvilkår, historik og adfærdsmønstre. Vi har bl.a. haft tidligere stofmisbrugere til at fortælle deres historie, et trafikoffer, en sexolog der snakker om unge og sund sex, musikere, tryllekunstnere og meget mere.

Vi tror på, at vi rykker fællesskabet, empatifølelsen og rummeligheden via vores foredrag og på den lange bane, er de med til at opretholde en god trivsel for hele elevgruppen. Koncerterne og de andre mere underholdende indslag, giver en på ”opleveren” og muligvis et godt grin, som også kan være super givende i løbet af et efterskoleår.
 

Sangtime

Formålet med sangtime er at opleve glæde ved at synge sammen, at lære nye og gamle sange, fortrinsvis danske, at videregive kulturformidling, og gennem teksterne få eleverne til at opleve, at man er en del af historien og noget større. Hver sangtime vil indeholder sange som eleverne kender godt og kan lide at synge, samt nye sange, som de skal lære. Sangene kan bl.a. være årstidssange, sange med en samlet overskrift el.lign. Sangtimer kan også være med fokus på elevernes glæde og begejstring. Disse sangtimer kan være med elevvalgte sange, 80èr pop eller lignende. Alle sange, der synges introduceres, så de bliver sat i en sammenhæng. Dvs. der kan siges noget om forfatter, komponist, anledning, historisk sammenhæng eller anden kulturformidling. 
 


2018 Bang-Vester