Sygdom & skader

Kære forældre

Når I har jeres barn på efterskole, vil der opstå mange situationer, hvor I som forældre kan føle jer på lang afstand. Man kan måske sige, at I er rykket lidt ud på sidelinien, og andre er rykket ind på banen for at tage over.

Her i dette brev vil vi forsøge at give jer et indblik i, hvordan vi ’tager over’, hvis jeres barn bliver sygt, bliver skadet, har brug for en læge – bliver ked af det…

Hvis en elev føler sig syg om morgenen
Hver morgen har vi sygemelding kl. 7.00, hvor morgentilsynet afholder en ’konsultation’ med den enkelte elev.

Hvis tilsynet skønner, at jeres barn er så sygt, at det har bedst af at komme i seng, vil dette naturligvis ske. Morgentilsynet udleverer evt. smertestillende piller (Pamol el.lign.). Diverse halspastiller el. hostesaft skal eleven selv sørge for, for egen regning - vi er gerne behjælpelige med at skaffe det.

Sygdom, som kræver én enkelt eller to dage i sengen, kan vi sagtens klare. Hvis vi er ude i længerevarende sygdom eller meget høj feber, kan I opleve, at vi henvender os og beder jer hente det syge barn hjem – det kan selvfølgelig også være situationer, hvor I som forældre ønsker barnet hjem.

Deres værelseskammerat sørger for, at der bliver bragt middagsmad og aftensmad til dem fra køkkenet, ligesom vi ser til dem i løbet af dagen. Bliver jeres barn sygelagt, så skal han/hun blive i sengen resten af dagen.

Vi møder jeres barn med tillid og vil gøre meget for at hjælpe. Men vi har selvfølgelig også erfaringer for, at sygdom kan være meget forskelligartet. At have ondt i maven kan jo skyldes meget andet end et maveonde af fysisk karakter. Det kan være utryghed, hjemve, muskelømhed efter gymnastiktimer og – af og til kan det også være ganske almindelig ulyst til at komme op om morgenen, gå i skole osv. I sådanne tilfælde vil vi snakke med eleven, og efterhånden som vi lærer jeres barn at kende, kan de anvisninger og vejledninger, vi giver dem, blive meget individuelle.

Hvis vi oplever, at jeres barn ofte er sygt, vil kontaktlæreren ligeledes ringe hjem for at snakke med jer om problemet. Måske vil vi invitere jer til en samtale på skolen, hvis vi skønner det vil være godt for jeres barn.

Hvis vi oplever, at der evt. er brug for yderligere støtte fx i form af samtaler med en psykolog, vil I blive kontaktet for en snak. Skolen har tilknyttet en ekstern psykolog, som kommer på skolen og taler med de elever, der i kortere eller længere perioder har brug for dette. Forældrene betaler selv for dette, og samtaler med psykolog påbegyndes altid i samråd med forældrene og selvfølgelig eleven.

Vi ved godt, at der hos de enkelte familier kan være stor forskel på tærskler for, hvornår man vurderer, hvad der er sengekrævende sygdom, så hvis I oplever, at vi gør noget forkert i forhold til jeres barn, må I gerne kontakte os, så vi kan snakke om det.

I tilfælde af fysiske skavanker
Har eleven ondt i knæet, forstuvet foden, eller andre fysiske skavanker, møder man alligevel omklædt og klar til de timer, man skal have. Så vurderer den lærer man skal have problemets omfang. Ofte vil der være elementer af undervisningen, man godt kan deltage i, selvom man har skader.

Hvis det viser sig, at nogle fysiske skader er længerevarende eller særligt alvorlige, vil skolens fysioterapeut tage over. Fysioterapeuten vurderer, om eleven skal tilses af en læge, og/eller om det er noget elevn og fysioterapeuten sammen kan klare. Fysioterapeuten vurderer det fysiske problem og igansætter genoptræning og evt. anden behandling. Fysioterapeuten videregiver desuden vejledning til lærere og eleven i, hvilke hensyn der skal tages, og hvor lang tid vi evt. skal fritage eleven for fysisk udfoldelse. 

Skolen har desuden en psykomotoriskteraput  ansat, som giver behandlinger gratis på skolen. Disse behandlinger aftales efter behov med k-læreren, der formidler kontakten til denne.

Lægebesøg
Hvis vi skønner, at eleven skal til læge hurtigst muligt sørger morgentilsynet for at bestille en akut tid hos lægen. Vi har et godt samarbejde med lægehuset i Vivild.

Hvis det drejer sig om noget mindre alvorligt, ikke akutte ting, bedes eleven konsultere familiens egen læge derhjemme – dette kan ske i de forlængede weekender eller ferier.

I øvrigt kan det være således, at hvis vi er i tvivl om, hvad der er galt med eleven, anbefaler vi dem at konsultere lægen.

Er sygdommen/skaden alvorlig, bliver I naturligvis kontaktet.

Tandlægebesøg
Tandlægebesøg med udgangspunkt i skolen kan kun ske i nødstilfælde el. ved alvorlige skader – ellers henviser tandlægen til elevens egen tandlæge. Tandlægen i Vivild har klinik lige overfor skolen.

Smertestillende piller og/eller anden medicin

Vi anmoder om, at eleverne ikke har større mængder piller liggende på værelset. Der kan laves aftaler med k-lærer om, hvordan dette bedst opbevares af skolens voksne.

I tilfælde af sygdom og skader i løbet af dagen
Ja, så er vi her og tager hånd om det. De kan blive lagt i seng efter snak med en lærer (de kan ikke bare sygemelde sig selv og gå i seng).

I tilfælde af akutte fysiske skader – så har vi alt fra plaster til skadestuen i Randers.

I skal ikke være et sekund i tvivl om, at hvis vi skønner, at der er noget alvorligt på færde, så kontakter vi jer omgående.

I det hele taget håber vi på et rigtig godt samarbejde omkring jeres barns ve og vel.

På personalets vegne

2018 Bang-Vester