Økonomi

På Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole er prisen for elevhold 2023/24  2750, - kr. pr. uge i 42 uger. Herfra trækkes statstilskuddet. 

Egenbetalingen er ca. mellem 58.500 kr. og 88.000 kr. for et år. (Tilskuddene er afhængig af forældrenes indkomst.)

Alle kan aflevere og tilmeldingsblanket. Man er først optaget på skolen, når man modtager en mail om en plads, samt indbetaler 1. del af indmeldelsesgebyret på 500 kr. Den 1. maj, ca. 15 måneder før skolestart, betales 2. del af indmeldelsesgebyret på 1500 kr. Hele indmeldelsesbeløbet på 2000 kr. er et gebyr og betales ikke retur ved evt. senere udmeldelse. Prisen er inkl. alt. F.eks. får eleverne en udlandstur, en træningsdragt, et spillersæt og et årsbillede og man låner opvisningstøj. Der kommer ingen uventede udgifter, kun hvis man selv vælger at ville købe ekstra skoletøj, t-shirts og andre souvenirs.

Du kan nemt beregne den samlede egenbetaling til ophold under "beregn pris" for Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole på Efterskoleforeningens hjemmeside - ved at klikke  HER

Ved eventuel afbrydelse af ophold af den ene eller anden grund, forpligter forældrene sig til at betale 3000 kr. udover skolepengene for den uge, hvor opholdet afbrydes.

Skolepengene betales forud, og 1. rate på 5000 kr. betales 1. maj - 3 mdr. før skolestart. Det resterende beløb til det samlede ophold fordeles ligeligt på 10 rater. Sidste betaling er 1. maj i skoleåret.

Alle elever skal medbringe en bærbar computer, der kan kobles trådløs på nettet. 

2018 Bang-Vester