Menu

Studievejledningen på VGI er en integreret del af opholdet. Vejledningen er målrettet mod at styrke dig i dit valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Alle får i løbet af året minimum en afklarende samtale med en af skolens vejledere. I denne samtale drøfter vi de ønsker, du har i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vi tager udgangspunkt i de ønsker og planer du har beskrevet i den uddannelsesplan, som du har arbejdet med, inden du begyndte på VGI. Dine planer skriver du ned i din uddannelsesplan. Denne finder du på www.minuddannelse.dk, hvor eleven logger sig på med sit UNI-login. Hvis du efter den første samtale ikke er afklaret i valget af ungdomsuddannelse, tager vi endnu en samtale.

Brobygning
Hvis du går i 10. klasse, skal du i 1 uges brobygning. Brobygningen er fordelt således, at du skal tre dage på en ungdomsuddannelse og 2 dage på en anden. Mindst den ene af de to uddannelser skal være en erhvervsuddannelse (EUD, HTX, HHX), og den anden kan eksempelvis være STX (alment gymnasium). Du skal i brobygningen afklares om hvilken ungdomsuddannelse, der passer til lige netop dine ønsker. Brobygningen foregår enten i Randers eller Grenå.
 
Erhverspraktik
Hvis du ønsker at komme i erhvervspraktik foregår denne i efterårsferien (uge 42) eller i vinterferien (uge 7) med udgangspunkt hjemmefra.
 
Kontakt
 
Peter Seiding (peter_seiding@hotmail.com) og  René Haulrik-Friis (rf@vgi.dk)