Menu

Forstanderen har ordet

Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole er en efterskole, som bygger på Grundtvigs livssyn og skoletanker. Skolens formål er at give et undervisningstilbud og samvær med vægt på personlig udvikling, faglig dygtiggørelse og almen dannelse. Gensidig respekt , tryghed, ansvar, tillid, ærlighed, åbenhed og fællesskab er nøgleord.

Vi optager 180 elever i 9. og 10. klasse. Vi har 42 undervisningsuger og vi afholder kursus inden for efterskoleloven. Skolen er røgfri!

Vores niveaudelte boglige undervisning udfordrer dig der, hvor du er, så du på bedste måde bliver klar til gymnasium, handelsskole eller en anden ungdomsuddannelse. Du kan her gå til folkeskolens afgangsprøve,10. kl. prøven eller vælge Studie10, som er et anderledes 10. skoleår. Læs mere om dette andetsteds. Vi ønsker at være en boglig skole, hvor faglighed vægtes højt. Du skal møde velforberedt, motiveret og klar til alle timer. Alle opgaver skal afleveres til tiden. Du skal have din egen bærbare computer med. Vi tilbyder tysk - vi har IKKE fransk.

Vi ønsker at opbygge en god og tillidsfuld stemning i klasserne - hvor de unge tør, kan og vil udfordres, og hvor de udfordrer sig selv. "... Oplysning være skal vor lyst". Og "han har aldrig levet som klog på det er blevet, han først ej havde kjær" (Grundtvig).

Gymnastik, håndbold, fodbold og andre boldspil fylder meget i dagligdagen. Vi synes, at godt samvær gennem sund, engageret idræt giver mange muligheder for at udvikle fællesskab og venskab, selvværd og selvtillid, få oplevelser og mulighed for at engagere sig i foreningslivet efter opholdet på Vivild. Vi er en skole både for talentfulde fumler-tumlere og energiske multitalenter. Lysten til at deltage aktivt og udvikle sig er det vigtigste. Vi laver 10 -12 gymnastikopvisninger og deltager i turneringer og stævner i boldspillene. På Vivild kan du begynde eller udbygge din idrætslederuddannelse. Vi ønsker, at alle vores unge mennesker træner deres fysik og bringer sig i god fysisk form. Løb og gymnastik er obligatorisk for alle.

Vi ønsker gennem idrætten at udfordre de unge, så de opdager nye sider af sig selv. Idrætten er en væsentlig medspiller i udviklingen af de unge. Vi ønsker oså at udfordre de unge , så de bliver dygtigere til deres idræt og gerne til en ny idræt. Vi vil gerne bidrage til, at de unge udvikler deres vindermentalitet.

Vi vægter sangtimer, fortælletimer og dansktimer, hvis hovedsigte er folkelig oplysning, oplevelse, samt lyst og mod til at være aktive og ansvarlige deltagere i tilværelsen. I mange af vores situationer handler det om livsoplysning. Hvordan tackler man som ungt menneske de store ting i livet? Lykke, sorg, dødsfald, skilsmisse, mobning o. s. v. - Det vægter vi at være gode til.

Det musiske med kor, sammenspil, drama og teateruge har også sin plads på Vivild. Der er mange kreative valgfag, som træarbejde, syning, medie, keramik mm. Der er desuden rig mulighed for, at eleverne selv starter interessegrupper op.

På Vivild har vi ikke linier. Vi ønsker, at de unge bliver dygtige og udvikler sig via alsidighed. Man kan vælge sin idrætsgren nogle af de gange, det optræder på skemaet, og så kan man vælge andre idrætsgrene, noget kreativt eller noget musisk i andre skemablokke. Vi har 3 skemaperioder i løbet af året. Alsidighed betyder ikke middelmådighed - tværtimod. Ønsket om at kunne meget forskelligt er bl. a. for at blive god til noget. Vi har store forventninger til den enkelte på rigtig mange felter.

Undervisningen er selvfølgelig en vigtig del af skolens opgave, og her tænkes ikke kun i traditionelle baner. Her er også tale om omgangsformer, spisevaner, bordmanerer, oprydning, rengøring osv. For at undervisningen skal lykkes og blive til læring hos den unge, kræves der gensidig respekt, tillid og en positiv og god indsats fra begge parter.

Vi nyder at være ude i frisk luft, i skoven, ved havet og på vores store udenlandstur. Alle elever skal have egen cykel og cykelhjelm med på skolen.

Vi er stolte af vores skole og vores faciliteter. Eleverne bor hyggeligt på to-mands-, tre-mands- og fire-mandsværelser.

Vi har to haller, et springcenter med springgrav og trampoliner, spejlsal, fitnesscenter, spinning-lokale, fodboldbaner, kunstgræsfodboldbane, beachvolleyballbane, skov med lejrplads og shelters, kanoer, foredragssal med biografsæder, flygel og storskærm, musiklokale, naturfagslokale, lokale til kreative fag, trådløst internet overalt samt Smartboards i alle lokaler til boglig undervisning.

Vi ønsker et bredt geografisk sammensat elevhold, og vi ønsker, at weekends er en integreret del af efterskoleopholdet. Begge ting medvirker til at give en oplevelse af et sammenhængende efterskoleophold.

På Vivild er der en god tone. Ingen skal drilles, alle skal ses, og den enkelte skal udvikle sig. I perioder vil nogen være kede af det, nogen vil længes hjem og andre kæmpe med svære ting. Det er sjovt og godt at gå på efterskole, men det kan også være rigtig hårdt i perioder, bl. a. fordi vi alle bliver trætte ind imellem. Vi skal blive stærke, så vi kan stå-imod, når det kræves. Det kræver mange kræfter af alle at opbygge et fællesskab. Fællesskabet er vigtigt for et godt efterskoleophold.

Du kommer med alt det, der er dig. Du er god, som du er. Vi forventer, at du gør dit bedste for, at du, de andre unge og alle os andre på Vivild får et godt efterskoleår.

Vær opmærksom og varsom på Vivild - for her bliver mennesker til.

Vi glæder os til at vise dig vores skole og se, hvordan du kan bidrage til netop dit efterskoleophold.

Venligst
Jan Uhre Thomsen

VGI-099VGI-082