Menu

Elevoptagelse og -sammensætning.

Elevoptagelse
Skolen optager elever til de kommende skoleår løbende hele året.  Man optages ved at sende en tilmelding og indbetale 500 kr. i indmeldelsesgebyr. Dette beløb tilbagebetales ikke ved senere udmeldelse.

Eleven og familien skal have været på besøg på skolen, hvor de får en rundvisning og en samtale med en lærer. Det er ikke en eksamen eller en test, men en samtale for at klargøre, om det er et rigtigt valg for eleven og familien.
 
Omkring 1. maj året før skolestart skal der indbetales et indmeldelsesgebyr på 1.500,- kr.

Kommende elever inviteres til skolens teaterforestilling i november, samt til Ny elevdag i foråret.
 
Elevsammensætning.  
Vi optager 180 elever fordelt nogenlunde ligeligt mellem piger og drenge. Det tilstræbes at elevgruppen er sammensat som et almindeligt udsnit af unge uden særlige vanskeligheder. Alligevel har vi hvert år enkelte elever med specielle problemer fx ordblinde, hørehæmmede eller andre problemer. Vi vurderer i hver enkelt situation, om vi magter opgaven, og om vi tror, skolen er et rigtigt valg for eleven og familien.
 
Vi ønsker at bidrage til integrationen og optager gerne elever med anden etnisk baggrund.