Menu

Sundhedspolitik på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

1. Indledning
 
Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskoles sundhedspolitik definerer rammerne for arbejdet med sundhed for eleverne på skolen.
 
Sundhedspolitikken bygger på skolens værdigrundlag og er med til at skabe synlighed og fælles fokus på, hvad skolen aktivt vil arbejde med. 
 
2. Vision
Skolens indsatser arbejder for bedre sundhed, livskvalitet og trivsel for den enkelte elev. Skolen ønsker at øge elevernes oplevelse og forståelse af, at sundhed afhænger af den enkeltes grundlæggende vilkår og forudsætninger, men at sundhedsfremme også er et fælles ansvar. Skolen ønsker desuden at øge elevernes forståelse af og erfaringer med, at sundhed er et komplekst begreb, hvor mange sider spiller ind på den enkeltes samlede sundhed.
 
Overordnede målsætninger
 
Flere elever der tager initiativ til forbedret trivsel for sig selv og andre
Flere elever der spiser sundt
Den enkelte elevs evne til at tage vare på egen sundhed og omsorg øges
Handleerfaringer med egne og fælles indsatser mod bedre sundhed
   
 
3. Principper
Grundlæggende for sundhedsarbejdet på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole er en forståelse af, at ansvaret for egen sundhed ligger hos den enkelte elev. Skolen påtager sig ansvaret for undervisning og information om emnet, samt skaber nogle rammer, der understøtter den enkeltes og fællesskabets sundhedsfremmende arbejde. 
 
4. Det brede og positive sundhedsbegreb
Sundhedsarbejdet på VGI omhandler konkret følgende områder:
Mad og måltider
Den fysiske sundhed
Den psykosociale sundhed/trivsel

5. Handleplan
Vi vil i løbet af skoleåret bl.a. i fortælletimer og ved morgensang fortælle eleverne om det brede og positive sundhedsbegreb og om krop, trivsel, mad og måltider. 
Der tilbydes frivillige foredrags-/aktivitetsaftner med indhold af sundhedsmæssig karakter. Fx kost og fysisk træning, pigetræning, drengetræning, massage, yoga osv.
I efteråret er der et obligatorisk arrangement om sex.
Vi vil i det daglige arbejde med gode spisevaner ved at være opmærksomme og aktivt tilstede som voksne under måltiderne.
Vi er enige om, at sodavand, slik o. lign. ikke hører til i undervisningslokalerne.
Sunde mellemmåltider, som frugt, grønt, brød el. lign. serveres 3 gange dagligt. Er eleverne sultne uden for disse tidspunkter, kan de komme i køkkenet og få en rugbrødsmad. Se i øvrigt skolens kostpolitik.
Skolens fysioterapeut tager sig løbende af elevernes små og store skader. Der samtales med eleven om skadesomfanget, behandling og evt. videre forløb. Eleven opfordres til at tage sin skade alvorligt og lærer at behandle den. 
Skolen har ansat en psykomotoriskterapeut, som giver eleverne gratis behandlinger. ”Henvisningen” aftales med k-lærer og/ eller fysioterapeut.
Skolens fysioterapeut, psykomotorisketerapeut og èn fra ledelsen holder løbende møder vedr. elevernes skadesopfølgning.
Kontaktlæreren er ansvarlig for at opbygge et tillidsfuldt forhold til sine kontaktelever, så eleven oplever, at han/hun altid kan komme til vedkommende med små og store problemer.
4 gange årligt har k-læreren samtaler med hver enkelt k-elev. Samtalernes formål er:
at give rum og tid til, at eleven kan komme på banen med ting, der er svært og problematiske for den enkelte.
at samtale om elevens faglige, sociale og personlige udvikling og støtte op om elevens kontinuerlige udvikling i løbet af skoleåret.
At hjælpe eleven med at sætte sig nye mål og følge dem op.
Skolen har tilknyttet en psykolog, der har løbende samtaler med elever, der måtte have dette behov. Dette sker ALTID i samråd og efter aftale med forældre og k-lærer.
Skolen tilbyder i begyndelsen af skoleåret elever, der har lidt svært ved at falde til at deltage i en trivselsgruppe, som ledes af et par lærere og skolens psykomotorisketerapeut.
Skolens ledelse inddrages i samtaler med elever og/eller forældre, hvor problemerne viser sig at være lidt mere udfordrende.
 

KOSTPOLITIK

For at sikre en stabil blodsukkerbalance hele dagen, skal der ikke gå for lang tid mellem måltiderne.
Vi serverer derfor 6 måltider om dagen, som fordeler sig således:
 
Kl. 7.00 morgenmad
Kl. 10.00 frugt, brød eller gulerødder
Kl. 12.00 varm middagsmad
Kl. 14.30 frugt og brød
Kl. 17.30 buffet
Kl. 21.30 frugt og brød
 
Maden tilberedes så vidt muligt fra bunden.
- Vi sparer på fedtstofferne
- Vi bager det meste brød selv
- Vi bruger meget frugt og grønt og et mindre forbrug af kød
- Vi anvender fedtfattigt kød og pålæg
- Vi drikker vand til måltiderne
 
Vi lægger vægt på, at maden er velsmagende og varieret. Der bliver altid serveret groft brød og salat/grønsager ved hovedmåltiderne.
Altid frugt/gulerødder og eller brød til mellemmåltiderne.
Der bliver serveret kage og saft en aften om ugen og i weekenderne, men der bliver samtidig tilbudt frugt.
 
Det er vigtigt, at eleverne bliver bevidst om vigtigheden af ernæringsrigtig kost.
 
Det forsøger vi gennem:
 
Generel snak om sund og varieret kost.
Deres egen deltagelse i planlægning og tilberedelse af måltiderne, når de er i "køkkenlære".
Undervisning i valgfaget hjemkundskab.
 
Det er hyggeligt og rart at arbejde i køkkenet. Før maden bliver serveret, præsenteres den af en af eleverne, som har været med til at lave den.
Dette skaber større respekt omkring måltidet.