Menu

Folketinget vedtog ved lov nr. 332 af 18. maj 2005, at oplysningspligten for uddannelsesinstitutionerne i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed blev udvidet til at omfatte elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 4. Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de bl.a. vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen.

For at sikre sammenlignelighed mellem uddannelser og uddannelsesinstitutioner og for at lette institutionens arbejde fremgår det af loven, at ministeriet vil stille oplysningerne til rådighed for uddannelsesinstitutionen. Institutionen skal ved link henvise til oplysningerne på ministeriets hjemmeside.

Du finder oplysningerne, ved at klikke på de nenestående links:

Overgangsfrekvens til anden uddannelse - klik HER
Oplysninger om prøvekarakterer - klik HER
Oplysninger om karakterfordeling - klik HER