Menu

Skolens historie.... fra højskole til efterskole

Vivild Højskole startes i 1905 da den gamle skole blev ledig - forstander er Jakob Ravn til 1912, hvor han bliver præst i Serritslev. Så kom 2 damer, Dycher og Værkmeister, de havde piger 3 mdr om sommeren og drenge 5 mdr om vinteren + kurser. 
Bror Nissen kommer 1917 eller 18 - og bliver til midt i 20 èrne hvorefter Salomon Nielsen er forstander til 26-27.

Rasmus Nielsen køber højskolen på tvangsauktion og starter efterskole (13.000 kr. måske). Skolen åbnes med 13 elever d. 3. Maj 1932. Rasmus Nielsen var lærer på folkeskolen til 1940.
Mads Senius og Jakob Diderik ville have haft købt skolen for at lave grisestald, men Rasmus Nielsen kom dem i forkøbet.
Ungdomsskolen satte også dengang sit præg på hele egnen med møder etc.
En lille historie fortæller at Rasmus Nielsen var kendt for at køre stærkt og ikke så godt - Det resulterede i at han engang kørte over en af Smed Lassen drenge.

Efterskolen udvikler sig i løbet af årene. Under krigen bliver skolen besat af tyskerne.
Efter krigen vokser skolen og først i 60 ´erne bliver efterskolen til en skole med 2 5 mdr. kurser for drenge og piger. Fra 1962 er Harald Sørensen forstander og her udbygges skolen med nye fløje og ny idrætshal. Elevtallet når nu op på over 100 elever.
I 1969 ændres kursuslængden til 1 kursus på 10 mdr. for både drenge og piger.
I 1976 bliver Poul Boe Andersen forstander og i tiden frem til 2000 er der bygget meget - ny drengefløj, ny spisesal, ny gymnastiksal og nyt køkken. Ligeledes har man anlagt en fodboldbane på Oskar Moskjærs gamle mark bag skolen. 
Helle og Carsten Holvad blev ansat som nyt forstanderpar i 2000 og har fået den store opgave at forene skolens lange historie og traditioner med nutidens strømninger ind i det nye årtussinde. 

Den 28. november 2003 skifter Vivild Ungdomsskole navn til Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole i forbindelse med indvielsen af den store opvisningshal.
I skoleåret 2003 - 2004 er der 130 elever på skolen. Disse kommer fra det meste af landet.

I skoleåret 2007-2008 udvides elevtallet til 152 elever. Størstedelen af eleverne går i 10.kl. Der er ca. lige mange drenge og piger. Eleverne kommer fra hele landet, men fortrinsvis Nord- og Østjylland. Der bygges en stor, ny foredragssal, spisesalen udvides og en ny elevfløj, Mælkevejen, bygges bag ved den gule fløj.

I skoleåret 2011-2012 udvides elevtallet til 173 elever. Kursusafdelingen over hovedbygning ved Langgade blev indrettet til elever og hedder nu Golfstrømmen. Her bor nu 15 piger.

234-(1)